Horus

Oro kondicionierius - Jūsų elektros energijos taupymo partneris

 
 

Harmonia

Oro kondicionierius su integruotu jonizatoriumi sveikam orui visus metus

 
 

Wellea Split

Visapusiškas sprendimas absoliučiam Jūsų komfortui

 
 

MFR ir MFH

Mobilus, paprastas naudoti ir taupantis vietą dėl savo kompaktiškos konstrukcijos

Su „Airwell“ patogu gyventi ir žiemą, ir vasarą

Oro kondicionavimas ir šildymas Jūsų namams

Šiluminis komfortas visai šeimai

AirHome aplikacija

Valdykite savo buitinę techniką nuotoliniu būdu

Verslo sprendimai

Išsamūs sprendimai visiems sektoriams

„Hybrid Home” – viskas viename, „Airwell” – sprendimas Jums

Naudodami „Airwell” išmaniojo telefono programėlę „AirHome”, galite automatizuoti savo namus: reguliuoti kiekvieno kambario temperatūrą, valdyti įrenginius kartu optimizuodami savo biudžetą.

Sužinokite daugiau

Prancūzijos prekinis ženklas „Airwell“

Pagerinkite savo gyvenimo komfortą ir kartu saugokime mūsų planetą- toks yra svarbiausias „Airwell” siekis.

Nuo 1947 m. „Airwell” yra Prancūzijos šilumos sprendimų ekspertas ir kūrėjas, suteikiantis Jums galimybę mėgautis optimaliu komfortu, kuris bus pritaikytas Jūsų poreikiams, kartu mažinant ekologinį ir ekonominį poveikį namams ar įmonei. Atraskite mūsų unikalų, didelio efektyvumo bei energiją taupančių gaminių asortimentą.

Apie Airwell
Švarus oras
Šiluminis komfortas
Akustinis komfortas
Energijos efektyvumas
Namų automatika

Patarimai ir gudrybės siekiant geresnio komforto namuose

Airwell katalogas 2022-2023

Peržiūrėti katalogą

Kaip galime Jums padėti?

Bendradarbiavimas

Tapkite mūsų partneriu

Produktai

Užklausa įrangos įsigijimui

Garantija

Garantinio gedimo registracija

Kitais klausimais

Bendradarbiavimas

  Garantija

  Airwell dėkoja už Jūsų pasirinkimą ir garantuoja nepriekaištingą produkto kokybę ir

  funkcionavimą laikantis naudojimosi taisyklių.

   

  Garantinio gedimo atveju, dėl įrenginio patikrinimo ir taisymo, reikia kreiptis į montavusią Įmonę/asmenį.

   

  Garantijos sąlygos

  Visos garantinių įsipareigojimų sąlygos taikomos pagal vartotojų teises ginančius įstatymus.

  1. Garantija suteikia pirkėjui teisę nemokamai pašalinti gamybinį broką, jei jis pasireiškia per pirmus 72 įrenginio eksploatavimo mėnesius pirminėje įrangos montavimo vietoje.

  Neatliekant įrenginio techninio aptarnavimo taikoma standartinė 24 mėnesių garantija pirminėje montavimo vietoje. Šilumos siurbliams oras-vanduo taikoma 24 mėnesių garantija pirminėje montavimo vietoje. Serverinės tipo patalpoje taikoma 12 mėnesių garantija pirminėje montavimo vietoje.

  1. Dėl įrenginių priežiūros ir garantinio aptarnavimo prašome kreiptis į įmonę, kuri atliko montavimo, paleidimo, derinimo darbus.
  1. Įrangos montavimą turi atlikti specializuota ir sertifikuota freoninių įrenginių instaliavimo įmonė.
  1. Garantinės sąlygos:
  2. a) Tinkamas įrenginio montavimas turi būti atliekamas atsižvelgiant į gamintojo numatytas instaliavimo instrukcijas, taikomus standartus, o taip pat naudojant gamintojo numatytas medžiagas, kurios nurodytos instrukcijose bei kataloguose.

  Įranga turi būti sumontuota su sertifikuotais variniais vamzdžiais.

  1. b) Dėl įrenginio gedimo privalu pranešti per 48 val. nuo jo atsiradimo, pateikiant garantinę kortelę bei įrenginio įsigijimą patvirtinantį pirkimo dokumentą. Duomenys garantinėje kortelėje bei pirkimo dokumente turi sutapti.
  1. c) Įrenginį privalu eksploatuoti pagal paskirtį, laikantis gamintojo nurodytų rekomendacijų ir instrukcijų.
  1. d) Per visą garantinį laikotarpį, įrangą sumontavusi įmonė, turi mažiausiai 4 kartus atlikti įrenginio techninį aptarnavimą. Šie veiksmai turi būti sužymėti šioje garantinėje kortelėje ir įrodant paslaugos pirkimo dokumentais. Techninis aptarnavimas turi apimti šiuos darbus:

  ➢ Šilumokaičio ir kondensatoriaus valymą;

  ➢ Vidinio bloko oro filtrų valymą;

  ➢ Laidų ir izoliacijos patikrinimą;

  ➢ Freono nuotėkio bei sandarumo patikrinimą;

  ➢ Oro temperatūros patikrinimą šaldyme ir šildyme;

  ➢ Valdymo bloko patikrą.

  1. Garantija nėra suteikiama natūraliam įrenginio nusidėvėjimui.
  2. Garantiniams įsipareigojimams nėra taikomi, jei įrenginys sugedo dėl:
  3. Netinkamo naudojimo;
  4. Įrenginio eksploatavimo nesilaikant instrukcijoje numatytų naudojimo ir saugumo rekomendacijų;
  1. Atmosferinių, mechaninių veiksnių;
  2. Netinkamo elektros maitinimo;
  3. Netinkamos elektros instaliacijos;
  4. Neįžemintų laidų, įtampos šuolių (viršįtampiai arba per žema įtampa);
  5. Netinkamo freono papildymo;
  6. Netinkamo įrangos valdymo, naudojant kitus, ne gamintojo rekomenduotus valdymo įrenginius;
  1. Sąmoningo gadinimo ar ardymo;
  2. Įrangos nukritimo ar sutrenkimo dėl pirkėjo kaltės, taip pat netinkamai įrangą transportuojant, jei transportuoja klientas.
  1. Kitų veiksmų, kurie iškilo ne dėl gamintojo kaltės.
  2. Garantija nėra taikoma įrangai:
  3. Kuri nebuvo parduota įmonės, kuri atlieka garantinį aptarnavimą;
  4. Kurioje tam neįpareigoti asmenys atliko pakeitimus;
  5. Kurie neturi tinkamai užpildytų arba visiškai užpildytų garantinių kortelių kartu su pirkimo dokumentais;
  1. Kurių serijos numeris ir pirkimo data nesutampa šiems nurodytiems duomenims garantinėje kortelėje;
  1. Jei įranga buvo permontuota į kitą vietą.
  2. Garantijos teikėjas nėra atsakingas už įrangos praradimą arba sunaikinimą.
  3. Garantijos teikėjas nėra atsakingas už garantinį aptarnavimą, jeigu gedimo darbai negali būti atlikti dėl detalių arba medžiagų importo arba eksporto apribojimų, teisės aktų pakeitimų ir kitų aplinkybių, kurios apriboja gedimo sutvarkymą: Force majeure, nenumatytų sąlygų, darbo jėgos trūkumo, mitingų/ streikų, komunikacijos ir transporto funkcionavimo sutrikimų, gamybinių sutrikimų, gamintojo sąlygų ir atsakomybių nesilaikymo ir t.t.

  9. Garantiniai įsipareigojimai galioja tik įrenginio gedimų sutvarkymui.

  10.Garantiniai įsipareigojimai galioja tik tam klientui, kuriam buvo parduotas ir sumontuotas įrenginys.

  11.Garantinio laikotarpio metu, pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų, kad gedimas būtų pašalintas.

  12.Garantijos gavėjas privalo susipažinti su visomis saugaus įrenginio eksploatavimo taisyklėmis. Instrukcijos taisyklių nesilaikymas, o taip pat nesaugūs pakeitimai, kuriuos atliko neįpareigoti asmenys panaikina įrenginio garantiją.

  1. Įrenginį privalu naudoti laikantis saugumo taisyklių.

  14.Gavus garantinę kortelę, svarbu įsitikinti, kad įrenginio serijinis numeris ir pirkimo data atitinka pirkimo dokumentuose nurodytiems duomenims. Garantinę kortelę privalu laikyti kartu su pirkimo dokumentais saugioje vietoje, o esant reikalui – perduoti šiuos dokumentus garantijos teikėjui.

  Produktai

   Kitais klausimais

    Energiją taupantys sprendimai

    Visi  mūsų moksliniai tyrimai ir plėtra yra orientuojami į energijos poveikio mažinimą, siekiant atitikti ekologinius reikalavimus.

    Atrasti

    Energijos efektyvumo etiketės

    Dažnai sunku susigaudyti energetinių etikečių ir teisės aktais nustatytų sertifikatų gausoje. „Airwell” Jums padės tai suprasti…
    Visi produktai

    Atrasti